Equipo Lau Haizetara

Coordinadora: Silvia Hornos
Responsable de Talleres y Pitching: Catherine Ulmer
Delegado IBAIA: David Berraondo
Director IBAIA: Ignacio Rotaeche
Responsable de Industria: Saioa Riba / Esperanza Luffiego
Comunicación: María Madarieta